Pro-fact predstavio svoj rad Sveučilištu u Rijeci: Nove prilike za suradnju

Gong, kao nositelj Pro-Fact konzorcija, zajedno s predstavnicama Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Sveučilišta u Dubrovniku i Fakulteta elektrotehnike i računarstva, sudjelovao je u studijskoj posjeti Fakultetu informatike i digitalnih tehnologa u Rijeci.

Pro-Fact tim predstavio je svoje dosadašnje rezultate i napore u istraživanju i razumijevanju širenja dezinformacijskih narativa, ali i predložio potencijalne prostore suradnje kolegicama i kolegama iz Rijeke.

Ana Meštrović i Slobodan Beliga sa Sveučilišta u Rijeci upoznali su ProFact kolegice sa svojim radom, prije svega rezultatima projekta InfoCoV.

Predstavnice svih navedenih institucija i organizacija razgovarale su o suradnji u budućnosti te udruživanju vlastitih resursa kako bismo istražile, razumjele, a u konačnici i prevenirale dezinformacije, pri tome educirajući građane i građanke o medijskoj pismenosti te zagovaranju demokratizacije interneta.

Projekt “Pro-fact: Razotkrivanje COVID-19 dezinformacijskih narativa u Hrvatskoj istraživanjem, provjerom točnosti činjenica i edukacijom“ na multidisciplinaran način i multisektorskim pristupom cilja razumjeti dezinformacije povezane s COVID-19, njihovo širenje i utjecaj na demokraciju i društvo. Istraživanjem, podizanjem svijesti i jačanjem kapaciteta, projekt sveobuhvatno pristupa društvenom, političkom i zdravstvenom problemu širenja COVID-19 dezinformacijskih kampanja.

Projekt “InfoCoV – Višeslojni okvir za karakterizaciju širenja informacija putem društvenih medija tijekom krize COVID-19” bavio se istraživanjima obrazaca širenja informacija u vrijeme pandemije COVID-19.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram