Lajkam i dijelim: Tko čini diseminacijsku mrežu fact-checkera

Rad fact-checkera poput Faktografa je izrazito bitan za borbu protiv dezinformacija, a diseminacija njihova rada bi trebala dovesti do pozitivnih promjena u društvu. No tko to točno dijeli rad Faktografa na internetu te iz kojih razloga to čine? Kako bi na to pitanje odgovorili, Gong je objavio istraživanje Mate Brautovića, profesora sa Sveučilišta u Dubrovniku, naziva "Mapping Fact-checking and Fact-Disseminating Networks in Croatia".

Kombinacijom automatizirane tekstualne analize, analize društvenih mreža te vizualne i dinamične analize mreža, istraživanje je za cilj imalo utvrditi prirodu aktera koji dijele Faktografove COVID-19 provjere činjenica na Facebooku te obrazložiti je li Faktograf stvorio zajednicu okupljenu oko COVID-19 provjera činjenica.

Rezultati su pokazali je Faktograf glavni izvor COVID-19 provjera činjenica u Hrvatskoj te da je kao takav nužan jer brani kulturu istine. Međutim, njegova se diseminacijska mreža dominantno sastoji od dezinformacijskih aktera, koji njihove objave šire unutar dezinformacijskog ekosustava kako bi opovrgnuli njihove nalaze te kritizirali i diskreditirali rad Faktografa.

Pročitajte cijeli izvještaj u nastavku:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram